Meni

Srb / Eng


Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

   

Kontakt Prigovori klijenata

Posvećeni smo pružanju proizvoda i usluga po najboljim standardima.

Ako smatrate da se nismo pridržavali zakona, obaveza iz zaključenih ugovora, Opštih uslova poslovanja ili dobrih poslovnih običaja, molimo Vas da nas o tome obavestite kako bismo preduzeli korektivne mere i poboljšali uslugu za naše klijente.

Vaš prigovor možete podneti u roku od tri godine od dana kada je učinjena povreda Vašeg prava ili pravnog interesa.

KAKO DO SVOJIH PRAVA?

Sve informacije o podnošenju prigovora možete dobiti:

  • na upit od zaposlenih banke
  • putem Uputstva za prigovore klijenata koji je dostupan svim klijentima u prostorijama banke
  • u okviru Opštih uslova poslovanja banke

 

1. PISMENI PRIGOVOR NAM MOŽETE PROSLEDITI NA NEKOLIKO NAČINA:

- Posetom bilo koje poslovne prostorije banke gde prigovor možete podneti lično

- Slanjem prigovora u pismenoj formi poštom na adresu banke

- Putem elektronske pošte na e-mail prigovori@obs.rs
Poverljive informacije se po mogućnosti ne šalju na ovaj način, ali to može za Vas biti pogodan način da nam podnesete žalbu.

 

2. MOLIMO VAS DA NAM PRUŽITE SLEDEĆE INFORMACIJE

- Lične podatke - Ime i prezime, kontakt podatke - adresu, ako je moguće e-mail adresu, kontakt telefon

- Jasno navedite razlog podnošenja prigovora  

- Nije obavezno ali može biti potrebno - broj računa ili partije kredita i Vaše mišljenje o tome šta bi trebalo da preduzmemo da se problem reši.

3. NAREDNI KORACI

Banka je dužna da razmotri pismeni prigovor i podnosiocu prigovora odgovori najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Naš cilj je da prigovor rešimo što je pre moguće.

KONTAKT INFORMACIJE O FILIJALAMA I POSLOVNICAMA BANKE »

4. AKO STE NEZADOVOLJNI ODGOVOROM

Ukoliko banka u roku od 15 dana, ne dostavi odgovor na Vaš pismeni prigovor ili Vas obavesti da je prigovor neosnovan, možete podneti pritužbu u pismenoj formi (obaveštenje o nezadovoljstvu ishodom prigovora) Narodnoj banci Srbije u roku od šest meseci od prijema odgovora na prigovor ili protekom roka za odgovor.
Uz pritužbu, Narodnoj banci Srbije dostavljate:
1. prigovor koji ste uputili banci
2. odgovor banke i
3. drugu dokumentaciju iz koje se mogu ceniti navodi iz pritužbe.

Prigovor Narodnoj banci Srbije se podnosi na adresu NARODNA BANKA SRBIJE Poštanski fah 712 11000 Beograd ili putem e-mail adrese zastita.korisnika@nbs.rs.

Narodna banka Srbije će Vas o nalazu po pritužbi obavestitti u roku od tri meseca od prijema pritužbe, a u složenijim predmetima, ovaj rok može biti produžen za još najviše tri meseca.

5. VANSUDSKO REŠAVANJE SPORNOG ODNOSA

Ako ste nezadovoljni odgovorom na prigovor, Narodnoj banci Srbije možete podneti predlog za posredovanje radi rešavanja spornog odnosa.

6. MOGUĆNOST PODNOŠENJA PRIMEDBI PUTEM SMS PORUKA

Vaše primedbe možete poslati i SMS porukom na broj telefona 062 50 10 10. Dovoljno je da naznačite ime i prezime, i u roku od 3 dana, nakon anlize Važe primedbe i u slučaju opravdanosti, službenik banke će Vas kontaktirati i poučiti o načinu podnošenja i postupku po pismenom prigovoru.