Sedište Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 2A
Tel: 021 530 111, 530 024

Srb / Eng

O nama SPM1260x420

Opportunity banka u Srbiji

Upravljanje socijalnim performansama (SPM)

Šta su socijalne performanse?

Socijalne performanse su konkretno prenošenje organizacione misije u praksu u skladu sa usvojenim socijalnim vrednostima.

OBS je postavila sledeće dugoročne ciljeve za postizanje socijalnih performansi kako bi efektivno prenela socijalnu misiju u svoje aktivnosti:

  • Pružanje finansijskih usluga klijentima sa niskim prihodima, kao i uticaj i praćenje povećanja životnog standarda klijenata kao rezultat OBS kredita
  • Doprinos širem makro-ekonomskom okruženju – omogućavanje očuvanja postojećih i kreiranja novih radnih mesta kao rezultat OBS kredita
  • Pružanje finansijskih usluga klijentima iz ruralnih sredina Srbije gde su finansijske usluge teško dostupne, pogotovo malim mešovitim poljoprivrednim gazdinstvima koja su ciljna grupa OBS

Od početka 2014. godine, OBS meri svoje SPM performanse na svim kreditnim klijentima banke, u skladu sa usvojenom SPM metodologijom i uz pomoć svog Core Banking Sistema. Redovno izveštavanje vrši se na mesečnom nivou prema rukovodstvu banke i na kvartalnom nivou prema Upravnom odboru banke, unutar kojega je ustanovljen i Odbor za upravljanje socijalnim performansama koji zaseda četiri puta godišnje da bi razmotrio podatke, izveštaje i napredak banke po pitanju SPM-a i doneo adekvatne odluke i preporuke.

SPM podaci

Ovako je na kraju 2015. godine izgledala opšta slika o socijalnom uticaju OBS:

  DEC 2012Dec 2013DEC 2014Dec 2015
AKTIVNI KREDITNI PORTFOLIO Žene klijenti (%) 32% 36% 39% 40%
Prosečan iznos kredita (EUR) 3,259 2,655 2,232 2,157
Krediti ispod € 1,000 (%) 20% 21% 26% 24%
Krediti € 1000-5000 (%) 56% 61% 59% 61%

KREDITI ISPLAĆENI DO DANAS

Isplaćeno do danas (EUR) 176,799,955 219,944,144 271,475,873 330,247,608
Isplaćeno do danas (#) 41,995 57,913 78,394 100,648
Otvorena radna mesta 7,086 7,765 21,423 24,426
Sačuvana radna mesta 58,500 65,217 93,954 121,065

U 2015. godini 38% kreditnih klijenata OBS kategorisani su kao klijenti sa nižim prihodima od prosečnih u Republici Srbiji u skladu sa Anketom o potrošnji domaćinstava Republičkog zavoda za statistiku.

2015 radna mesta za sajt

60% klijenata iz aktivnog kreditnog portfolija OBS imali su prebivalište van gradova na kraju 2015. godine, što znači da su kategorisani kao ruralni klijenti, u skladu sa Misijom banke, jer ovo su klijenti sa otežanim pristupom finansijskim proizvodima i uslugama.

2015 ruralni klijenti za sajt

Izdvajamo

  • Opportunity banka je od strane Smart Campaign institucije sertifikovana kao banka koja štiti prava svojih klijenata, a ocenjena je visokom ocenom A od strane rejting agencije iz Italije Microfinanza Rating prilikom zvanične procene socijalnih performansi banke

    Saznajte više
  •