Meni

Srb / Eng


Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

   

Poljoprivreda Krediti

Registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima i poljoprivrednim proizvođačima, nudimo kredite široke namene koji podmiruju sve potrebe Vašeg gazdinstva i članova domaćinstva.

Nudimo Vam podršku za sve Vaše poslovne poduhvate i ideje u poljoprivredi, od finansiranja dugoročnih razvojnih investicija, preko podrške tekućoj proizvodnji i likvidnosti tokom sezone poljoprivrednih radova, do garancija za učešće na licitacijama poljoprivrednog zemljišta.

Namene poljoprivrednih kredita

Krediti za kupovinu osnovnih sredstava

- osnovnog stada
- nove i polovne pogonske i priključne mehanizacije i transportnih sredstava
- staklenika i plastenika
- zalivnih sistema
- poljoprivrednog zemljišta i podizanje višegodišnjih zasada
- opreme za preradu i pakovanje poljoprivrednih proizvoda
- izgradnja / adaptacija objekata i infrastrukturni radovi na Vašem gazdinstvu

Krediti za kupovinu obrtnih sredstava/repromaterijala

- semenske robe
- sadnica
- zaštitnih hemijskih sredstava
- đubriva
- goriva i rezervnih delova za mehanizaciju
- tovnog repromaterijala
- stočne hrane i lekova

Krediti za refinansiranje obaveza u drugim bankama

Prednosti naših poljoprivrednih kredita

Dolazak ličnog bankara u posetu Vašem gazdinstvu, sagledavanje Vaših individualnih potreba i predlaganje najboljeg rešenja za finansiranje Vaše ideje ili potrebe. Tako je svaki kreditni proizvod kreiran po Vašoj meri.

Lični bankar - posetom na licu mesta obavljanja proizvodnje štedi Vaše vreme i pruža mnogo više: izlazi u susret Vašim zahtevima, preporučuje Vam najbolji proizvod; za sve vreme otplate kredita vodi brigu o Vašem kreditu i brine o Vašoj kreditnoj istoriji, informiše Vas na vreme o promenama u ponudi banke, brine o Vašim potrebama, savetuje Vas kako i na koji način da najbolje investirate u Vašu proizvodnju, povezuje Vas sa potencijalnim prodavcima/kupcima poljoprivrednih proizvoda, mehanizacije, opreme, repromaterijala i dr.

Brz i jednostavan postupak odobravanja kredita - Starosna granica nije limitirajući faktor za odobrenje kredita uz jemstvo člana registrovanog gazdinstva iz užeg kruga porodice, a za kredite u iznosima do 3,000 EUR uz pomoć tableta, preliminarnu kreditnu odluku dobijate u roku od dva sata nakon što ste Vašem savetniku dali sve neophodne podatke.

Potrebna dokumentacija za naš poljoprivredni kredit

Podnošenje zahteva za kredit uz minimum dokumentacije:

  • Lična karta,
  • Potvrda o registraciji/aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva ili izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava,
  • Potvrda o prometu preko namenskog računa za poslednjih 12 meseci,
  • Poresko rešenje (ako ste poreski obveznik),
  • Uverenje o plaćenim poreskim obavezama (ako ste poreski obveznik), ili uverenje da niste poreski obveznik.