Meni

Srb / Eng


Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

   

Krediti Gotovinski kredit za stanovništvo indeksiran u EVRIMA

Za Vašu 1001 želju

Gotovinski krediti Opportunity banke za sve životne potrebe i refinansiranje obaveza, bez potrebe prenosa zarade u banku, su izuzetno jednostavni i brzo se realizuju, a dostupni su i klijentima koji imaju niska primanja. Otežan pristup sredstvima koje imaju zaposleni u udaljenim, vangradskim sredinama, ili pak u privatnim firmama, Opportunity banka lako rešava terenskim radom i individualnim pristupom naših savetnika za klijente – ličnih bankara.

Karakteristike kredita:

  • Iznos kredita: 200 - 7.000€
  • Rok otplate: 6 - 72 meseca
  • NKS 13,95% - 19,95% fiksna
  • EKS od 18,44%
  • Obavezan depozit 30% od iznosa kredita
    Banka ne zaračunava kamatu na namenski depozit

*Opportunity banka uz gotovinske kredite za zaposlene poklanja osiguranje (u zavisnosti od iznosa kredita) koje za Vas znači dodatnu sigurnost ukoliko se dogodi nesrećni slučaj. Osiguranje klijenata je u saradnji sa kompanijom Dunav osiguranje, a trošak premije osiguranja u potpunosti snosi Banka. Detaljne informacije su dostupne u prostorijama Opportunity banke.

Reprezentativni primer

Gotovinski kredit za zaposlene u EVRIMA - Za Vašu 1001 želju!

Iznos kreditaObavezan depozit 30%Iznos mesečne rateNks na godišnjem nivouEks na godišnjem nivouUkupan iznos za otplatuPeriod otplate
1.000 EUR* 300 EUR 47,97 EUR 13,95%, fiksna 19,15% 1.151,32 EUR 24 meseca
2.000 EUR* 600 EUR 54,58 EUR 13,95%, fiksna 18,77% 2.620,02 EUR 48 meseci

*Kredit je indeksiran po srednjem kursu NBS

EKS izračunata na dan 22.02.2013.

** Jednokratna naknada za obradu kredita, 2% fiksno (za kredit od 1000€ - 20€, za kredit od 2000€ - 40€)
Trošak menice 50 rsd
Trošak povlačenja izveštaja iz Kreditnog biroa 246 rsd