Sedište Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 2A
Tel: 021 530 111, 530 024

Srb / Eng

TekuciRacunStanovnistvo

Stanovništvo

Tekući račun

Opportunity Banka u ponudi ima tekući račun u valuti dinar, evro, dolar i švajcarski franak, koji klijenti koriste za prijem zarade ili penzije, za prijem gotovinskih uplata i drugih vrsta priliva na račun, kao i za isplate u visini raspoloživih sredstava na računu na šalterima filijala banke. Na sredstva na tekućem računu, kako dinarskom tako i deviznom, ne obračunava se kamata.