Meni

Srb / Eng


Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

   

Dinarska štednja Standardna oročena štednja RSD

Šampionska dinarska štednja

Karakteristike depozita:

  • Minimalni iznos oročenja:  10.000 RSD za oročenja do 12 meseci
                                                 100.000 RSD za oročenja na 60 meseci
  • Period oročenja: 1, 3, 6, 12 i 60 meseci
  • Valuta: RSD
  • NKS 2,00% - 6,00% fiksna
  • EKS 2,02% - 5,39%
  • Isplata u valuti štednje

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. Detaljnije se možete informisati putem  Brošure  ili posetite sajt Agencije za osiguranje depozita.

kamata na oročena sredstva (godišnja)    
Rok: 1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci 60 meseci  
NKS (%) 2,00 2,50 3,00 4,00 6,00  
EKS (%) 2,02 2,52 3,02 4,00 5,39  

 

Reprezentativni primer

 Vrsta depozitaOročena štednja u dinarima
Isplata kamate po dospeću 
 Valuta depozita  RSD
 Kriterijumi za indeksiranje depozita  nema kriterijuma za indeksiranje
 Ukupan iznos depozita  100.000 RSD
 Period oročenja  12 meseci
 Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope  4,00% fiksna
 Efektivna kamatna stopa, godišnja  4,00%
 Ukupan iznos kamate  4.019,97 RSD
 Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun efektivne kamatne stope (EKS), poznati u momentu oglašavanja
 Porez na prihod od kapitala 15%  nema
 Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu  104.019,97 RSD

EKS izračunata na dan 28.10.2016.