Meni

Srb / Eng


Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

   

Dinarska štednja Standardna oročena štednja RSD

Šampionska dinarska štednja

Karakteristike depozita:

  • Minimalni iznos oročenja:  10.000 RSD za oročenja do 12 meseci
                                                 100.000 RSD za oročenja na 60 meseci
  • Period oročenja: 1, 3, 6, 12 i 60 meseci
  • Valuta: RSD
  • NKS 1,50% - 5,00% fiksna
  • EKS 1,51% - 4,56%
  • Isplata u valuti štednje

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. Detaljnije se možete informisati putem  Brošure  ili posetite sajt Agencije za osiguranje depozita.

kamata na oročena sredstva (godišnja)    
Rok: 1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci 60 meseci  
NKS (%) 1,50 2,00 2,50 3,50 5,00  
EKS (%) 1,51 2,02 2,52 3,50 4,56  

 

Reprezentativni primer

 Vrsta depozitaOročena štednja u dinarima
Isplata kamate po dospeću 
 Valuta depozita  RSD
 Kriterijumi za indeksiranje depozita  nema kriterijuma za indeksiranje
 Ukupan iznos depozita  100.000 RSD
 Period oročenja  12 meseci
 Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope  3,50% fiksna
 Efektivna kamatna stopa, godišnja  3,50%
 Ukupan iznos kamate  3.500,00 RSD
 Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun efektivne kamatne stope (EKS), poznati u momentu oglašavanja
 Porez na prihod od kapitala 15%  nema
 Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu  103.500,00 RSD

EKS izračunata na dan 30.10.2017.