22 / 05 / 2018

Devize Kupovni Srednji Prodajni
116.3671 118.1392 119.9113
97.8222 100.3305 102.8388
97.0911 100.6125 104.1339
Efektiva Kupovni Prodajni
115.1857 121.0927
96.8189 103.8421
96.0849 105.1401
Referentna kamatna stopa NBS 3.00%
3M EURIBOR
važi na dan 0, u primeni od 01.04.2018.
-0.327%