20 / 10 / 2017

Devize Kupovni Srednji Prodajni
117.4011 119.1889 120.9767
98.3573 100.8793 103.4013
99.1785 102.7756 106.3727
Efektiva Kupovni Prodajni
116.2092 122.1686
97.3485 104.4101
98.1507 107.4005
Referentna kamatna stopa NBS 3.50%
3M EURIBOR
važi na dan 0, u primeni od 01.10.2017.
-0.329%