18 / 12 / 2017

Devize Kupovni Srednji Prodajni
117.2404 119.0258 120.8112
98.6569 101.1866 103.7163
98.5837 102.1593 105.7349
Efektiva Kupovni Prodajni
116.0502 122.0014
97.6451 104.7281
97.5621 106.7565
Referentna kamatna stopa NBS 3.50%
3M EURIBOR
važi na dan 10.09.2017., u primeni od 01.10.2017.
-0.329%