18 / 01 / 2019

Devize Kupovni Srednji Prodajni
116.6043 118.38 120.1557
101.3083 103.9059 106.5035
100.8624 104.5206 108.1788
Efektiva Kupovni Prodajni
115.4205 121.3395
100.2692 107.5426
99.8172 109.224
Referentna kamatna stopa NBS 3.00%
3M EURIBOR
važi na dan 10.12.2018., u primeni od 01.01.2019.
-0.315%