23 / 10 / 2018

Devize Kupovni Srednji Prodajni
116.6343 118.4105 120.1867
100.7595 103.3431 105.9267
99.9966 103.6234 107.2502
Efektiva Kupovni Prodajni
115.4502 121.3708
99.7261 106.9601
98.9603 108.2865
Referentna kamatna stopa NBS 3.00%
3M EURIBOR
važi na dan 10.09.2018., u primeni od 01.10.2018.
-0.319%