17 / 08 / 2018

Devize Kupovni Srednji Prodajni
116.2608 118.0313 119.8018
101.1252 103.7182 106.3112
100.3614 104.0015 107.6416
Efektiva Kupovni Prodajni
115.0805 120.9821
100.0881 107.3483
99.3214 108.6816
Referentna kamatna stopa NBS 3.00%
3M EURIBOR
važi na dan 08.06.2018., u primeni od 01.07.2018.
-0.321%